Przeskocz do treści

Cennik

Zniżki dla mieszkańców Ząbek *

Konsultacja (Integracja Sensoryczna, Logopedia)

Spotkania z opiekunami [opcjonalnie swobodnej obserwacji dziecka].
Na podstawie wywiadu ustalimy, czy są wskazania do diagnozy,  jak rozpoznać i reagować na niepokojące zachowania dziecka.
[jeśli rodzice zdecydują się na pełną diagnozę, kwota wchodzi w skład ceny diagnozy].
150 PLN
135 PLN *
Czas od 90 do 120 min - podejście holistyczne

Diagnoza (Integracja Sensoryczna, Logopedia)

Diagnoza w formie pisemnej - w przypadku SI:
- wywiad z opiekunem,
- swobodna obserwacja zachowań dziecka,
- obserwacja kliniczna,
- testy południowo- kalifornijskie,
- kwestionariusze SI.
Do diagnozy dołączane sa zalecenia dla rodziców lub placówki wychowawczej do pracy z dzieckiem **.
450 PLN
405 PLN *
Czas 3 x 50 min
** wydanie aktualnej opinii na prośbę rodzica - 50 PLN

Terapia (Integracja Sensoryczna, Logopedia, Pedagogika)

Uczestniczenie w terapii indywidualnej 100 PLN
90 PLN *
Czas 50 min

Terapia z elementami Wirtualnej Rzeczywistości  (Integracja Sensoryczna)

Uczestniczenie w terapii indywidualnej z wykorzystaniem Wirtualnej Rzeczywistości
(30 min terapii tradycyjnej + 20 min z technologią VR)
150 PLN
135 PLN *
Czas 50 min

Trening Umiejętności Społecznych TUS - zajecia semestralne

Uwaga !
ze względu na restrykcje sanitarne, grupy są zmniejszone i czas zajęć skrócony,
zajęcia prowadzi 1 specjalista.

Zajęcia grupowe dla dzieci od 4 do 12 roku (90 minut). Prowadzone przez 2 terapeutów TUS oraz pedagoga specjalnego.
Przed rozpoczęciem zajęć, niezbędna jest indywidualna konsultacja kwalifikująca dziecko do odpowiedniej grupy (min 4 - max 8 osob).

Grupa I (przedszkolna): 4 - 6 lat
Grupa II (szkolna): 7 - 12 lat

REKRUTACJA ZAMKNIĘTA - otwarta lista na semestr 2022
2 prowadzących - terapeutów TUS

Płatonść za pełen cykl

1 350 PLN -  (1h - 90 PLN)
1 215 PLN* -  (1h - 81 PLN)

Czas 90 min - 1 raz w tygodniu -  Środy

Zajęcia grupowe (podział na grupy wiekowe, max 8 osób)

Zajęcia grupowe dla dzieci od 2,5 do 12 roku życia. Uczestnicy mają okazję do rozwijania kompetencji interpersonalnych i społecznych (współpracy z innymi dziećmi).

Dzieci będą doświadczały różnorodnych bodźców zmysłowych co odpowiednio i całościowo stymuluje ich rozwój, a przy tym będą się świetnie bawić z rówieśnikami.

Dzieci powyżej 7 roku  mogą dodatkowo korzystać Wirtualnej Rzeczywistości (VR)

2,5 - 4 lata - czas 30 min - 30 PLN

4 - 6 lat - czas 45 min - 45 PLN

> 7 roku - czas 60 min (w tym VR) -  60 PLN

czas od 30 do 60 min - podział na grupy wiekowe

Zniżki *

  • dla mieszkańców Ząbek (karta: Jestem z Ząbek)  - 10 % 
  • dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny 10 %