Przeskocz do treści

Cennik

Zniżki dla mieszkańców Ząbek *

Konsultacja (Integracja Sensoryczna, Logopedia)
Spotkania z opiekunami [opcjonalnie swobodnej obserwacji dziecka].
Na podstawie wywiadu ustalimy, czy są wskazania do diagnozy,  jak rozpoznać i reagować na niepokojące zachowania dziecka.
100 PLN
90 PLN *
Czas 50 min
Diagnoza (Integracja Sensoryczna, Logopedia)
Diagnoza w formie pisemnej - w przypadku SI:
- wywiad z opiekunem,
- swobodna obserwacja zachowań dziecka,
- obserwacja kliniczna,
- testy południowo- kalifornijskie,
- kwestionariusze SI.
Do diagnozy dołączane sa zalecenia dla rodziców lub placówki wychowawczej do pracy z dzieckiem **.
350 PLN
315 PLN *
Czas 3 x 50 min
** wydanie aktualnej opinii na prośbę rodzica - 25 PLN
Terapia (Integracja Sensoryczna, Logopedia, Pedagogika)
Uczestniczenie w terapii indywidualnej 90 PLN
81 PLN *
Czas 50 min
Terapia z elementami Wirtualnej Rzeczywistości  (Integracja Sensoryczna)
Uczestniczenie w terapii indywidualnej z wykorzystaniem Wirtualnej Rzeczywistości
(30 min terapii tradycyjnej + 20 min z technologią VR)
150 PLN
135 PLN *
Czas 50 min
Trening Umiejętności Społecznych TUS - zajecia semestralne
Zajęcia grupowe dla dzieci od 4 do 12 roku. Płatność za pełny cykl.
Przed rozpoczęciem zajęć, niezbędna jest indywidualna konsultacja kwalifikująca dziecko do odpowiedniej grupy.
Grupa I : 4 - 6 lat
Grupa II : 7 - 9 lat
Grupa III : 10 - 12 lat
65 PLN
58,50 PLN *
Czas 50 min - 1 raz w tygodniu
Zajęcia grupowe (podział na grupy wiekowe max 8 osób)
Zajęcia grupowe dla dzieci od 2,5 do 12 roku życia. Uczestnicy mają okazję do rozwijania kompetencji interpersonalnych i społecznych (współpracy z innymi dziećmi).

Dzieci będą doświadczały różnorodnych bodźców zmysłowych co odpowiednio i całościowo stymuluje ich rozwój, a przy tym będą się świetnie bawić z rówieśnikami.

Dzieci powyżej 7 roku  mogą dodatkowo korzystać Wirtualnej Rzeczywistości (VR)

2,5 - 4 lata - czas 30 min - 30 PLN

4 - 6 lat - czas 45 min - 45 PLN

> 7 roku - czas 60 min (w tym VR) -  60 PLN

czas od 30 do 60 min - podział na grupy wiekowe

Zniżki *

  • dla mieszkańców Ząbek (karta: Jestem z Ząbek)  - 10 % 
  • dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny 10 %