Przeskocz do treści

SPECJALIŚCI

Kinga Kietlińska
Psycholog, Diagnosta i Terapeuta SI, Terapeuta TUS (Trening Umiejętności Społecznych), Trener Wspomagania Kompetencji Kluczowych

Psycholog, absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, na kierunku Psychologia Społeczna. Wykwalifikowany diagnosta i terapeuta integracji sensorycznej  certyfikowany w Klinice SI Centrum Integracji Sensorycznej przy Wyższej Szkole Edukacji w Sporcie.
Członek Stowarzyszenia Terapeutów i Diagnostów Integracji Sensorycznej STiDIS.

Doświadczenie terapeutyczne i diagnostyczne zdobyła pracując z dziećmi z różnego rodzaju deficytami w placówkach SI na terenie Warszawy.
Jest osobą otwartą i nastawioną na pomaganie najbardziej wdzięcznym pacjentom jakimi są dzieci, zawsze kierując się ich dobrem. Zaangażowana i oddana pracy.
Nieustannie pogłębia swoje kompetencje. Ma doskonały kontakt z dziećmi i ich rodzicami.

Czas wolny rozdziela między trzy pasje – piesze wycieczki po polskich górach, żeglarstwo po mazurach oraz podróże motocyklowe (szosowe i  terenowe).

Angelika Małgorzata Basińska
Diagnosta i Terapeuta SI, Nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Absolwentka Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie na kierunku Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna.

Absolwentka Studiów Podyplomowych na Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji
im. Mieszka I w Poznaniu w zakresie Diagnozy i Terapii Integracji Sensorycznej. Doświadczenie terapeutyczne oraz diagnostyczne zdobyła w różnego typu placówkach na terenie Warszawy pracując z dziećmi z trudnościami oraz zaburzeniami, m.in. ze spektrum autyzmu.

Ukończyła wiele certyfikowanych kursów, szkoleń oraz warsztatów nieustannie rozwijając się i poszerzając swoje kompetencje, a wśród nich: warsztaty z zakresu terapii ręki, szkolenia z zakresu polskiego języka migowego, Sensoterapii, kurs pierwszej pomocy przedmedycznej.

Jest osobą otwartą, ciepłą, kreatywną. Z pasją i zaangażowaniem oddaje się pracy z dziećmi. Nie boi się wyzwań.

Czas prywatny poświęca rodzinie. Lubi książki, teatr, muzykę, górskie wycieczki. Potrafi zaskoczyć niebanalnym wierszem, piosenką lub opowiadaniem własnego autorstwa.

Joanna Skrzypek 
Diagnosta i Terapeuta SI, Pedagog, Trener I stopnia Smyko-Multisensoryki

Pedagog, absolwentka Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku, na kierunku Pedagogika. Absolwentka studiów wyższych licencjackich na kierunku Socjologii w zakresie resocjalizacji na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Wykwalifikowany Terapeuta i Diagnosta Integracji Sensorycznej certyfikowany w Klinice SI Centrum Integracji Sensorycznej przy Wyższej Szkole Edukacja w Sporcie.  Ukończone dodatkowe Studia Podyplomowe w zakresie Zarządzania Personelem. W trakcie Uzupełniających Studiów Podyplomowych z Integracji Sensorycznej.

Doświadczenie zawodowe zdobyła w gabinetach SI oraz w Żłobku, pracując z dziećmi w normie rozwojowej oraz z dziećmi zaburzeniami neurorozwojowymi.

Justyna Skwarek 
Diagnosta i Terapeuta SI, Pedagog specjalny

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej, im Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku Oligofrenopedagogika. Absolwentka studiów podyplomowych na Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego w zakresie Integracji Sensorycznej - Diagnozy i Terapii dzieci.

Doświadczenie zdobyła w różnego rodzaju placówkach, pracując z dziećmi oraz młodzieżą z trudnościami, m.in. ze spektrum autyzmu / niepełnosprawnością intelektualną. Ukończyła wiele kursów, szkoleń oraz warsztatów nieustannie poszerzając swoje kompetencje. Uwielbia pracę z dziećmi.

Prywatnie lubi podróżować, aktywnie spędzać czas oraz interesuje się rysunkiem.

Beata Klimek
Diagnosta i Terapeuta SI, Terapeuta ręki, Nauczyciel

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie oraz Studiów Podyplomowych na Wydziale Rehabilitacji. Ukończyła Studia Podyplomowe na Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu w zakresie Diagnozy i Terapii Integracji Sensorycznej.

Doświadczenie terapeutyczne zdobyła pracując w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych w Warszawie z dziećmi z trudnościami i zaburzeniami. Stale poszerza swoją wiedzę uczestnicząc w kursach i szkoleniach w zakresie SI i terapii ręki.

Jest osobą miła, otwarta i kreatywną. Uwielbia sport, podróże i muzykę.


Laura Kisiel

Diagnosta i Terapeuta SI, Nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Absolwentka Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie na kierunku Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna.

Absolwentka Studiów Podyplomowych na Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu w zakresie Diagnozy i Terapii Integracji Sensorycznej. Doświadczenie terapeutyczne oraz diagnostyczne zdobyła w różnego typu placówkach na terenie Warszawy oraz Ząbek pracując z dziećmi z trudnościami oraz zaburzeniami.

Jest osobą ciepłą, wyrozumiałą, cierpliwą.

Czas wolny poświęca rodzinie, czyta.

Agnieszka Kobus
Psycholog dziecięcy 

 
Absolwentka Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie na kierunku Psychologia, specjalność: Psychologia Kliniczna dzieci i dorosłych oraz studentka studiów podyplomowych na kierunku Przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu.

 

Swoje doświadczenie zdobyła pracując z dziećmi ze spektrum autyzmu i z niepełnosprawnością intelektualną w Szkole Terapeutycznej oraz jako psycholog w Szkole Integracyjnej, a także prowadząc konsultacje psychologiczne z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi w Prywatnym Ośrodku Psychologiczno- Psychoterapeutycznym. Swoje kompetencje pogłębia uczestnicząc w różnych szkoleniach i warsztatach.

 

Prywatnie uwielbia taniec oraz wędrówki górskie, a w wolnej chwili czyta książki lub ogląda filmy.