Przeskocz do treści

SPECJALIŚCI

Kinga Kietlińska
Psycholog, Diagnosta i Terapeuta SI, Terapeuta TUS (Trening Umiejętności Społecznych)

Psycholog, absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, na kierunku Psychologia Społeczna. Wykwalifikowany diagnosta i terapeuta integracji sensorycznej  certyfikowany w Klinice SI Centrum Integracji Sensorycznej przy Wyższej Szkole Edukacji w Sporcie.
Członek Stowarzyszenia Terapeutów i Diagnostów Integracji Sensorycznej STiDIS.

Doświadczenie terapeutyczne i diagnostyczne zdobyła pracując z dziećmi z różnego rodzaju deficytami w placówkach SI na terenie Warszawy.
Jest osobą otwartą i nastawioną na pomaganie najbardziej wdzięcznym pacjentom jakimi są dzieci, zawsze kierując się ich dobrem. Zaangażowana i oddana pracy.
Nieustannie pogłębia swoje kompetencje. Ma doskonały kontakt z dziećmi i ich rodzicami.

Czas wolny rozdziela między dwie pasje – piesze wycieczki po polskich górach oraz podróże motocyklowe po świecie.

Urszula Soćko
Diagnosta i Terapeuta SI, Pedagog specjalny, Specjalista terapii pedagogicznej

Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku pedagogika rewalidacyjna i edukacja przedszkolna. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie edukacji i rewalidacji osób ze spektrum autyzmu. Wykwalifikowana diagnostyka i terapeutka integracji sensorycznej certyfikowana w Polskim Stowarzyszeniu
Terapeutów Integracji Sensorycznej w Warszawie.

Doświadczenie terapeutyczne zdobyła pracując z dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością jako nauczyciel wspomagający w szkole podstawowej oraz jako specjalista terapii pedagogicznej w przedszkolu integracyjnym. Ustawicznie podwyższa swoje kompetencje uczestnicząc w szkoleniach i kursach kwalifikacyjnych.
Jest osobą empatyczną i wyrozumiałą umiejącą porozumieć się zarówno z dzieckiem jak i z rodzicami.

Wolny czas poświęca na czytanie książek oraz podróże.

Katarzyna Komorek
Logopeda, Pedagog specjalny, Psycholog

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, na kierunkach pedagogika specjalna- logopedia oraz psychologia- stosowana psychologia społeczna.

Doświadczenie terapeutyczne zdobyła pracując z dziećmi w przedszkolu publicznym na stanowiskach logopedy, psychologa, nauczyciela wspomagającego. Stale pogłębia swoje kompetencje uczestnicząc w szkoleniach, warsztatach, konferencjach.

Jest osobą ciepłą, otwartą, cierpliwą.

Czas wolny spędza z rodziną, czyta, szyje.

Wioletta Petkowska
Logopeda

Pedagog, absolwentka Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie, na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.
Logopeda, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka, na kierunku logopedia.

W trakcie studiów podyplomowych z Neurologopedii oraz Zarządzania Oświatą.

Doświadczenie terapeutyczne z dziećmi zdobyła w publicznych przedszkolach na terenie powiatu wołomińskiego. Jest osobą optymistycznie nastawioną na każdą terapię z dzieckiem, nigdy się nie poddaje. Swoją terapię adresuje również do dorosłych pacjentów.

Systematycznie podnosi swoje kompetencje dzięki szkoleniom oraz konferencjom logopedycznym.

Wolny czas poświęca rodzinie.

Anna Miazga 
Certyfikowany Specjalista do zabaw fundamentalnych

Certyfikowany specjalista do zabaw fundamentalnych, oraz zabaw muzyczno-ruchowych jako skutecznego środka terapii negatywnych emocji przedszkolaków.

Wieloletnie doświadczenie w opiece nad dziećmi z deficytami niepełnosprawności np. Zespół Downa, Trisomia 21, Porażenie Mózgowe.

Obecnie pracownik przedszkola integracyjnego.

Czas wolny spędza z rodziną. Pasje dzieli na czytanie książek oraz zwiedzanie polskich jezior.

Martyna Łazęcka
Psycholog, psychoterapeuta