Przeskocz do treści

Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

Co to jest Trening Umiejętności Społecznych (TUS)?

Trening Umiejętności Społecznych jest to forma regularnego treningu grupowego, który wspomaga funkcjonowanie jednostki w społeczeństwie. Zajęcia uczą, jak dostosowywać reakcje emocjonalne do sytuacji,  pomagają zrozumieć znaczenie interakcji społecznych, uczą współpracy w grupie, uczą sposobów rozwiązywania konfliktów, proszenia o pomoc, tak aby dziecko mogło sprawniej funkcjonować w trudnych sytuacjach społecznych. Dzięki uczestniczeniu w grupie  TUS dziecko uczy się zmiany dotychczasowych sposobów interpretacji doświadczeń, przeżyć związanych z byciem w sytuacjach społecznych, co z kolei prowadzi do redukcji napięć i stresu oraz zachowań trudnych.

Dla kogo TUS?

Trening Umiejętności Społecznych dedykowany jest dzieciom:

  • przejawiającym trudności w kontaktach społecznych,
  • z zaburzeniami  rozwojowymi (autyzm, Zespół Aspergera, etc.), zaburzeniami zachowania, ADHD,
  • nieśmiałym, wycofanym, reagującym lękiem,
  • nadmiernie popadającym w konflikty,
  • mającym trudności w rozpoznawaniu i nazywaniu emocji,
  • mającym trudności z dostosowaniem do norm i zasad społecznego funkcjonowania,
  • mającym trudność w funkcjonowaniu w grupie.

W czym pomagają zajęcia z TUS?

Podczas zajęć dzieci kształtują w sobie umiejętności społeczne, które ułatwiają funkcjonowanie zarówno w grupie rówieśniczej, jak i w środowisku domowym. Dzięki nabytym umiejętnościom, dzieci wykazują większą łatwość w radzeniu sobie w sytuacjach trudnych, nabierają pewności siebie, kształtują poczucie własnej wartości, nabywają umiejętność asertywnej komunikacji, uczą się aktywnie słuchać i respektować odmienne zdanie. Dzieci nabywają także pozytywne doświadczenia związane z funkcjonowaniem w grupie. Wszelkie umiejętności kształtowane są zgodnie z potrzebami, możliwościami dziecka, i dostosowane są do Jego aktualnego etapu rozwoju.

Jak prowadzone są zajęcia:

TUSy prowadzone są przez 2 wykwalifikowanych terapeutów TUS, w odpowiednio dobranych, kilku osobowych grupach ( 4 - 8 osób w grupie). Trening Umiejętności Społecznych prowadzony jest u dzieci począwszy od 4 r.ż. Dzieci kwalifikowane są do grup pod kątem wieku, a także pod kątem występujących trudności i zaburzeń. Program zajęć dostosowywany jest do indywidualnych potrzeb każdego dziecka z grupy.

Zajecia odbywają się we ŚRODY.

Grupa przedszkolna: 4 – 6 lat - rekrutacja otwarta

Grupa szkolna: 7 – 12 lat - rekrutacja otwarta