Przeskocz do treści

Misja i Cele

Ideą przedsięwzięcia jest zadbanie o prawidłowy rozwój młodego pokolenia oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu osobom starszym.

W naszych czasach zmienił się model rodziny, oboje rodziców pracują zawodowo i mają ograniczony czas dla dzieci. Dodatkowo forma spędzania czasu przez nasze pociechy jest bardziej statyczna.  Znacząco przesunęła się na korzyść technologi (telewizja, komputer, play-station i inne). Ograniczenie ruchu, jak i brak bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami, wpływa niekorzystnie na stan psycho-ruchowy naszych pociech.
Wynika to, między innymi, z braku zintegrowania oraz wygaszenia naszych odruchów pierwotnych. Mają one na celu usprawnić funkcjonowanie dziecka (współpraca niemowlaka w trakcie porodu, oraz pierwsze miesiące życia).  Brak ich późniejszego wygaszenie wpływa niekorzystnie na dzieci, gdyż wyhamowują jego dalszy rozwój.

Kiedyś pomagały nam w tym ‘podwórka i trzepaki’, teraz dzieci mają mniejsze możliwości poradzenia sobie z pierwotnymi odruchami, co wpływa na ich gorsze funkcjonowanie w społeczeństwie, a co za tym idzie emocje i pewność siebie.

Według statystyk, coraz więcej dzieci ma zdiagnozowane trudności psycho-ruchowe (tendencja zwyżkowa).

W tym celu powstała terapia Integracji Sensorycznej, która umożliwia Naszym pociechom prawidłowy rozwój psycho-ruchowy, poznawczy i emocjonalno-społeczny. Zwiększenie swojej odwagi / pewności siebieoraz kompetencji społecznych.

Dodatkowo w zmieniającym się świecie, wychowanie wielopokoleniowe, jest ograniczone przez dużą migrację społeczeństwa. Młode rodziny przeprowadzają się do większych miast lub wyjeżdżają za granicę państwa. Powoduje to odseparowanie dziadków od wnuków i zubożeniem relacji między pokoleniowej. Dzieci nie mają możliwości czerpać z emocjonalnej dojrzałości oraz ogromnej wiedzy życiowej i historycznej.


W Centrum SiSens osoby starsze będą mogły przekazywać młodemu pokoleniu swoją bardzo cenną wiedzę jak również sami czerpać ogromną przyjemność z kontaktów z młodzieżą podczas wieczorków historycznych, warsztatów rękodzielniczych / artystycznych lub innych form wspólnego spędzania czasu.