Przeskocz do treści

Wirtualna Rzeczywistość

Wprowadzenie nowoczesnej technologii VR (Wirtualna Rzeczywistość)
do wspomagania terapii indywidualnej dla dzieci powyżej 7 roku życia.
Będzie to dodatkowa forma terapii, ciekawa dla dzieci (idąca z duchem czasu).

Eksperci z rynku nowych technologii wskazują, że przyszłość wirtualnej rzeczywistości to między innymi nowa jakość treningu czy szkolenia. Okazuje się również, że technologia ta może pomagać psychologom i psychoterapeutom.
Dzięki wykorzystaniu wirtualnej rzeczywistości możliwe jest stworzenie takich warunków, które pozwalają na podnoszeniu kompetencji manualnych / społecznych. Mają sprawić, że doświadczenia płynące z gry będą realistyczne, (np.: wzbudzać lęk przy zaburzeniach lękowych) i stopniowo oswajać z nim dziecko.

Przykład ?
Osoba, która ma lęk wysokości może wykonywać ćwiczenia wchodzenia na kolejne piętra wieżowca. W miarę poprawy i zwiększania się jej tolerancji na bodziec, może wchodzić coraz wyżej.
Podobne mechanizmy można stosować w przypadku leczenia innych zaburzeń czy dysfunkcji.

TUTATJ znajdziesz przykładowe opracowania naukowe stosowania nowoczesnych rozwiązań

Opracowania zagraniczne TUTAJ i TUTAJ