Przeskocz do treści

SZKOLENIA

Prowadzimy szkolenia w placówkach oświatowych i przedszkolnych dla  kadry pedagogicznej oraz rodziców, z zakresu:

Wczesne wykrywanie zaburzeń i dysfunkcji Integracji Sensorycznej - Informacje na temat zaburzeń integracji sensorycznej, dlaczego do nich dochodzi, jakie są niepokojące objawy. Jak możemy wesprzeć dziecko w prawidłowym rozwoju psycho-ruchowym I emocjonalno - społecznym.

Przekazywanie informacji zwrotnych - 'Język korzyści'  - Informacje na temat przekazywania informacji zwrotnej, konstruktywnej krytyki, "języku korzyści" I asertywności. Jak je stosować I dlaczego warto z nich kożystać by skutecznie zachęcać do współpracy. 

Rozwiązywanie konfliktów: metoda Win-Win - Informacje na temat konflików, ich rodzajów oraz metod rozwiązywania. Dlaczego nie należy sie ich bać oraz jakie mog przynieść korzyści obu zwaśnionym stronom.  

Pamięć, mnemotechniki - skuteczne nauczanie  - Informacje na temat pamięci, jej rodzajów i stylów zapamiętywania. Stosowanie mnemotechnik I aktywności fizycznej w celu lepszego zapamiętywania I utrwalania materiału.

Rekomendacje i podziękowania:

"Z przyjemnością obejmę patronatem spotkanie informacyjne z zakresu integracji sensorycznej (...) Uważam, że niezwykle ważne jest edukowanie rodziców i nauczycieli w zakresie działalności sensorycznej z dziećmi i młodzieżą."
Zastępca Prezydenta Miasta Legionowo mgr Piotr Zadrożny

"Myślę, że pozyskana wiedza będzie pomocna w codziennej pracy z dziećmi i pozwoli na wczesne reagowanie w razie zaobserwowania pierwszych niepokojących objawów zaburzeń sensorycznych, zarówno przez wychowawców w przedszkolu,
jak i rodziców w domu."

Dyrektor Przedszkola nr 1 w Ząbkach mgr Grażyna Świeżak


Rekomendacje:

Patronat Urząd Miasta Legionowo
Rekomendacje Publiczne Przedszkole nr 1 Ząbki