Przeskocz do treści

Oferta

Charakterystyka oferowanych usług:

 • Gabinet terapeutyczny SI – wyposażony w nowoczesny i profesjonalnym sprzęt, służący do diagnoz I terapii dysfunkcji dzieci w wieku 3 – 12 lat :
  • TERAPII INDYWIDUALNEJ (Integracja Sensoryczna, Logopedia, Pedagogika)
  • zajęcia grupowe z elementami SI
 • Psycholog dziecięcy - pomoc psychologiczna adresowana do dzieci, które na co dzień doświadczają trudności bądź też przechodzą różnego rodzaju kryzysy, a także potrzebują wsparcia w zakresie kształtowania umiejętności społeczno- emocjonalnych i komunikacyjnych.
  -
 • Trening Umijetności Społecznych TUS - zajęcia uczą jak dostosowywać reakcje emocjonalne do sytuacji,  pomagają zrozumieć znaczenie interakcji społecznych, uczą współpracy w grupie, uczą sposobów rozwiązywania konfliktów, proszenia o pomoc, tak aby dziecko mogło sprawniej funkcjonować w trudnych sytuacjach społecznych.
  -
 • Sala Zabaw i Rozwoju – pomieszczenie z udostępnionym nowoczesnym sprzętem terapeutycznym, gdzie rodzice wraz z dziećmi mogą odbywać ćwiczenia SI, przez zabawę (sala udostępniona tylko tym rodzicom, którzy skorzystali z wcześniejszej konsultacji u diagnosty i uzyskaniu wskazówek od terapeuty)
  -
 • Świetlica integracji pokoleń – warsztaty dla seniorów i dzieci - BEZPŁATNE spotkania organizowane przy współpracy z klubem SENIOR + oraz ze stowarzyszeniem Takultura
Atutem Centrum jest Wprowadzenie nowoczesnej technologii VR (Wirtualna Rzeczywistość) do wspomagania terapii indywidualnej dla dzieci powyżej 7 roku życia.

Dodatkowo prowadzone są warsztaty edukacyjne I szkolenia’ dla kadry pedagogicznej oraz rodziców, w formie wykładów i prezentacji służące podniesieniu wiedzy na temat Integracji Sensorycznej, oraz tematyki zwiazanej z wychowaniem dzieci I młodzieży.