Przeskocz do treści

SPECJALIŚCI ARCHIWUM

Kinga Kietlińska
Psycholog, Diagnosta i Terapeuta SI, Terapeuta TUS (Trening Umiejętności Społecznych), Trener Wspomagania Kompetencji Kluczowych

Psycholog, absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, na kierunku Psychologia Społeczna. Wykwalifikowany diagnosta i terapeuta integracji sensorycznej  certyfikowany w Klinice SI Centrum Integracji Sensorycznej przy Wyższej Szkole Edukacji w Sporcie.
Członek Stowarzyszenia Terapeutów i Diagnostów Integracji Sensorycznej STiDIS.

Doświadczenie terapeutyczne i diagnostyczne zdobyła pracując z dziećmi z różnego rodzaju deficytami w placówkach SI na terenie Warszawy.
Jest osobą otwartą i nastawioną na pomaganie najbardziej wdzięcznym pacjentom jakimi są dzieci, zawsze kierując się ich dobrem. Zaangażowana i oddana pracy.
Nieustannie pogłębia swoje kompetencje. Ma doskonały kontakt z dziećmi i ich rodzicami.

Czas wolny rozdziela między trzy pasje – piesze wycieczki po polskich górach, żeglarstwo po mazurach oraz podróże motocyklowe (szosowe i  terenowe).

Angelika Małgorzata Basińska
Diagnosta i Terapeuta SI, Nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Absolwentka Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie na kierunku Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna.

Absolwentka Studiów Podyplomowych na Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji
im. Mieszka I w Poznaniu w zakresie Diagnozy i Terapii Integracji Sensorycznej. Doświadczenie terapeutyczne oraz diagnostyczne zdobyła w różnego typu placówkach na terenie Warszawy pracując z dziećmi z trudnościami oraz zaburzeniami, m.in. ze spektrum autyzmu.

Ukończyła wiele certyfikowanych kursów, szkoleń oraz warsztatów nieustannie rozwijając się i poszerzając swoje kompetencje, a wśród nich: warsztaty z zakresu terapii ręki, szkolenia z zakresu polskiego języka migowego, Sensoterapii, kurs pierwszej pomocy przedmedycznej.

Jest osobą otwartą, ciepłą, kreatywną. Z pasją i zaangażowaniem oddaje się pracy z dziećmi. Nie boi się wyzwań.

Czas prywatny poświęca rodzinie. Lubi książki, teatr, muzykę, górskie wycieczki. Potrafi zaskoczyć niebanalnym wierszem, piosenką lub opowiadaniem własnego autorstwa.

Joanna Skrzypek 
Diagnosta i Terapeuta SI, Pedagog, Trener I stopnia Smyko-Multisensoryki

Pedagog, absolwentka Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku, na kierunku Pedagogika. Absolwentka studiów wyższych licencjackich na kierunku Socjologii w zakresie resocjalizacji na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Wykwalifikowany Terapeuta i Diagnosta Integracji Sensorycznej certyfikowany w Klinice SI Centrum Integracji Sensorycznej przy Wyższej Szkole Edukacja w Sporcie.  Ukończone dodatkowe Studia Podyplomowe w zakresie Zarządzania Personelem. W trakcie Uzupełniających Studiów Podyplomowych z Integracji Sensorycznej.

Doświadczenie zawodowe zdobyła w gabinetach SI oraz w Żłobku, pracując z dziećmi w normie rozwojowej oraz z dziećmi zaburzeniami neurorozwojowymi.

Laura Kisiel
Diagnosta i Terapeuta SI, Nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Absolwentka Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie na kierunku Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna.

Absolwentka Studiów Podyplomowych na Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu w zakresie Diagnozy i Terapii Integracji Sensorycznej. Doświadczenie terapeutyczne oraz diagnostyczne zdobyła w różnego typu placówkach na terenie Warszawy oraz Ząbek pracując z dziećmi z trudnościami oraz zaburzeniami.

Jest osobą ciepłą, wyrozumiałą, cierpliwą.

Czas wolny poświęca rodzinie, czyta.

Agnieszka Kobus
Psycholog dziecięcy 

Absolwentka Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie na kierunku Psychologia, specjalność: Psychologia Kliniczna dzieci i dorosłych oraz studentka studiów podyplomowych na kierunku Przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu.Swoje doświadczenie zdobyła pracując z dziećmi ze spektrum autyzmu i z niepełnosprawnością intelektualną w Szkole Terapeutycznej oraz jako psycholog w Szkole Integracyjnej, a także prowadząc konsultacje psychologiczne z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi w Prywatnym Ośrodku Psychologiczno- Psychoterapeutycznym. Swoje kompetencje pogłębia uczestnicząc w różnych szkoleniach i warsztatach.Prywatnie uwielbia taniec oraz wędrówki górskie, a w wolnej chwili czyta książki lub ogląda filmy.

Urszula Soćko
Diagnosta i Terapeuta SI, Pedagog specjalny, Specjalista terapii pedagogicznej

Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku pedagogika rewalidacyjna i edukacja przedszkolna. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie edukacji i rewalidacji osób ze spektrum autyzmu. Wykwalifikowana diagnostyka i terapeutka integracji sensorycznej certyfikowana w Polskim Stowarzyszeniu Terapeutów Integracji Sensorycznej w Warszawie.

Doświadczenie terapeutyczne zdobyła pracując z dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością jako nauczyciel wspomagający w szkole podstawowej oraz jako specjalista terapii pedagogicznej w przedszkolu integracyjnym. Ustawicznie podwyższa swoje kompetencje uczestnicząc w szkoleniach i kursach kwalifikacyjnych.

Jest osobą empatyczną i wyrozumiałą umiejącą porozumieć się zarówno z dzieckiem jak i z rodzicami.
Wolny czas poświęca na czytanie książek oraz podróże.

Katarzyna Komorek
Logopeda, Pedagog specjalny, Psycholog

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, na kierunkach pedagogika specjalna- logopedia oraz psychologia- stosowana psychologia społeczna.

Doświadczenie terapeutyczne zdobyła pracując z dziećmi w przedszkolu publicznym na stanowiskach logopedy, psychologa, nauczyciela wspomagającego. Stale pogłębia swoje kompetencje uczestnicząc w szkoleniach, warsztatach, konferencjach.

Jest osobą ciepłą, otwartą, cierpliwą.

Czas wolny spędza z rodziną, czyta, szyje.


Iwona Banaszek

Logopeda, Terapeuta TUS (Trening Umiejętności Społecznych), Diagnosta I Terapeuta ręki.

Absolwentka Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie na kierunkach pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna. Logopedia.Ukończone dodatkowe studia podyplomowe Zarządzanie  Zasobami Ludzkimi  oraz Doradztwo Zawodowe i Personalne.Doświadczenie terapeutyczne zdobyła pracując z dziećmi  w przedszkolu publicznym na stanowiskach nauczyciela wychowawcy, logopedy ,terapeuty  TUS, terapeuty ręki .Stale pogłębia swoje kompetencje uczestnicząc w szkoleniach, konferencjach.Jest osobą ciepłą , otwartą , empatyczną, cierpliwą .Czas wolny poświęca rodzinie, czyta , lubi podróżować .


Wioletta Petkowska

Logopeda

Pedagog, absolwentka Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie, na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.Logopeda, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka, na kierunku logopedia.

W trakcie studiów podyplomowych z Neurologopedii oraz Zarządzania Oświatą.Doświadczenie terapeutyczne z dziećmi zdobyła w publicznych przedszkolach na terenie powiatu wołomińskiego. Jest osobą optymistycznie nastawioną na każdą terapię z dzieckiem, nigdy się nie poddaje. Swoją terapię adresuje również do dorosłych pacjentów.

Systematycznie podnosi swoje kompetencje dzięki szkoleniom oraz konferencjom logopedycznym.Wolny czas poświęca rodzinie.


Anna Miazga 

Certyfikowany Specjalista do zabaw fundamentalnych

Anna-Miazga.jpg (1137×1673)

Certyfikowany specjalista do zabaw fundamentalnych, oraz zabaw muzyczno-ruchowych jako skutecznego środka terapii negatywnych emocji przedszkolaków.

Wieloletnie doświadczenie w opiece nad dziećmi z deficytami niepełnosprawności np. Zespół Downa, Trisomia 21, Porażenie Mózgowe.

Obecnie pracownik przedszkola integracyjnego.

Czas wolny spędza z rodziną. Pasje dzieli na czytanie książek oraz zwiedzanie polskich jezior.